In English

   
   
Energo Klubi
  TULE KLUBISSE   ÜRITUSED   KOOSTÖÖ   KLUBITEENUSED   SISEVEEB    
  Klubist lähemalt    Liitu klubiga    Hobiteadus    Eetikakoodeks  
  Tule klubisse Eetikakoodeks    


 

 

Eetikakoodeks

Energo Klubi liige aitab vastavalt võimalustele kaasa ühiskonna teadvustamisele looduse jõududest ning nende mõjust inimese füüsilisele ja vaimsele tervisele.

Energo Klubi liige hoidub avalikkuse ees tegevusest ja tegevusetusest, millised kahjustavad Energo Klubi mainet, kui ta esineb Energo Klubi liikmena või esindab Energo Klubi ametlikke seisukohti.

Energo Klubi liige ei levita klubist väljapoole klubisiseseks kasutamiseks mõeldud informatsiooni. Klubisisene informatsioon on klubiüritustel öeldu, klubiveebis sisalduv või muu klubiga otseselt seotud info, mille juurde on selgelt märgitud, et see on mõeldud klubisiseseks kasutamiseks.

Energo Klubi liige vastutab ise oma välja öeldud sõnade ning tehtud tegude eest. Igaüks peab arvestama vastutusega, mis kaasneb teadmiste rakendamisel praktkasse.

Vastu võetud Energo Klubi Juhatuse ja aktiivi poolt 27.oktoobril 2005.a.
Täiendatud 27.oktoobril 2007.a.

 


Kaaskiri

Energo Klubi eetikakoodeksi eesmärk on sõnastada ning teadvustada need üldised printsiibid, mis ühendavad klubilisi eetilisel tasapinnal.

Kuigi igal klubiliikmel on õigus isiklikele tõekspidamistele, olgu siin ära toodud ühine osa neist.

Eetikakoodeksite koostamise on tinginud äratundmine, et edasiviiva ja eetilise teaduse arenguks on vajalik usaldus. Seega, Energo Klubi ja tema liikmed peavad olema usutavad. Ühiskond peab saama usaldada klubi ja tema liikmete ausust ja tegevustulemuste tõepärasust, ise vastates samaga.

On vajalik, et kõik nii akadeemilise kui hobiteadusega tegelejad mõistaksid eetilise käitumise tähtsust ja oma isiklikku vastutust ühiskonna suhtumise kujunemises Energo Klubisse, selle tegevus-valdkonda ja klubiliikmetesse.
 

 

   
    Energoo Klubi

Energo Klubi alates aastast 2004   |  Kontakt